Fjorden Rundt rute beskrivelse.

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Jockturen 03-05 juni 2016

1.dag
Start Jegerup til Stursbøl- ad Øster Lindetvej, Tvedvej og Lauenborgvej til Stennerup. Her ad Terpvej til Hellet, Helletvej til Grønnebæk Mark, videre ad Langetvedvej til Langetved , Herfra ad Skravevej til Københoved kommer her ad Københovedvej til Foldingbro. Her køres ved købmanden ad Foldingbrovej til Holsted, hvor der drejes mod motorvejen til Esbjergvejen (191) der videreføres i hovedvej A1 til vi når Grimstrup. Her passerer vi kirken ad Egedalvej til Roust, hvor vi kører på Roustvej mod Varde. Kører gennem Varde ad Søndergade-Storegade-til højre ved politistationen til rundkørslen, efter Føtex til højre ad Lerpøtvej som fortsætter i Langhedevej til der vises mod Outrup ad Bækhusevej-Vestre Landevej mod Nørre Nebel ad Nymindegabvej (181) for til sidst at ende ved Nymindegablejren

2. dag
Ringkøbing fjord rundt.

3. dag
Hjemturen.
Vesterhavsvejen til højre ved Lønne kirke mod Houstrup, igen til højre ad Blåbjergvej op over Blåbjerg videre ad Blåbjergvej til denne ender. Nu til højre mod Henne Strand til vi når Porsmosevej på venstre hånd, ud ad den går det forbi Filsø mod Kærgård, hvorfra vi kører mod Vrøgum ad Filsøvej. I Vrøgum køres mod Kærup hvor vi drejer til venstre og staks til højre mod Nymindegabvej, for her at køre mod Varde.
Herfra kender vi resten af turen, den samme som vi tog herud.
Evt. kan vi i Foldingbro køre direkte ad Dovervej til Rødding-Stennerup-Stursbøl-Jegerup

Opstart sæson år 2016!

posted in: Ikke kategoriseret | 0

anbefalet

                                      Indkaldelse til
                                 Opstartsmøde i JOCK 
                         Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 1930
 

Bestyrelsen indkalder hermed såvel interesserede, nye medlemmer som nuværende medlemmer til opstartsmøde i Jegerup på skolen. Der vil være en kop kaffe/te og et stykke kage.

Vi vil fremlægge tankerne for den nye sæson, herunder bl.a. lidt om kontingent, første cykeltur, forårs-løb herunder Grejsdalsløbet og Fjorden Rundt som styringsgruppen v. Ejner Jensen vil gøre os lidt klogere på.

Kalenderen for JOCK:

Første cykeltur                                          søndag d. 3. april
Fjorden Rundt                                            3. – 4. og 5. juni
Enkelt start & Løvfaldsfest                        Lørdag d. 24. september

Øvrige:

Grejsdalsløbet                                            Søndag d. 15. maj
Hærvejsløbet                                             Lørdag d. 25. juni
Sdr. Jylland Rundt                                     Lørdag d. 20. august

PS.: Første fælles cykeltur er søndag d. 3.april kl.10:00 fra Jegerup skole, hvor vi starter med en kop kaffe og et rundstykke før turen ud på landevejene.

HUSK: Et velpumpet cykelhjul har altid minimum 8 bar´s tryk!

Vi glæder os til at se jer!

På bestyrelsens vegne
Formand
Jens-Peter Rudbeck

Lyst til en cykeltur i Harzen år 2016?

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Så er foråret ved at nærme sig. Jeg kan fra mit køkkenvindue se flere og flere der vover sig ud på raceren allerede nu, her i februar! Så må foråret snart komme.

Vores cykelkammerat Claus Thomsen vil gerne stå i spidsen for en kort tur til Harzen, hvis andre kunne tænke sig, at prøve kræfter med naturen dernede. Turen kan gøres for en 100 til 120 euro, hvis man ikke skal have luksus, men kan klare sig med lidt mindre, men godt.

Har du lyst til at høre nærmere, så send en mail til jenspeter@jock.dk så vil han sørge for at den bliver videresendt til Claus.

På bestyrelsens vegne
Ejnar Hansen

Referat fra generalforsamling 2015

posted in: Ikke kategoriseret | 0

 

GENERALFORSAMLING 2015
Referat

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse at kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
7) Valg af suppleant og 2 revisorer
8) Eventuelt

1) Valg af dirigent
Ejner Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2) Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning, med fokus på:
· endnu et år med et højt medlemstal (nu 92 medlemmer)
·
· aktiv deltagelse i cykelløb
· vellykket sæsonafslutning med enkeltstarten og en festlig aften

Afslutningsvis blev der sat dato på 6 vigtige datoer vedr. sæson 2016:
Opstartsmøde: Onsdag d. 30. marts
Første træning: Søndag d. 3. april
Grejsdalsløbet søndag d. 15. maj-
– Hærvejsløbet lørdag d. 25. juni fra Flensborg til Viborg 270km
– Sønderjylland Rundt lørdag d. 20. august
– Enkeltstart/Løvfaldsfest
: Lørdag d. 24. september

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Christian Mumm. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede at forhøje kontingentet til DKr 300.
Efter en kort diskussion blev forslaget vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
Bestyrelsesmedlem Leif Klitgaard trådte ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takke Leif for hans lange og gode indsats for bestyrelsen og klubben som helhed.
7) Valg af suppleant og 2 revisorer
Suppleant Ove Sørensen samt revisor Børge Bryld og Doris Kristensen blev alle genvalgt.

8) Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret:
Ovenpå årets succes med Skagen Hjem turen har der været en del tanker omkring en tur i år 2016. Bestyrelsen meldte ud, at denne tur havde kostet en del kræfter, og at man internt i bestyrelsen ikke føler sig i stand til at forestå et nyt arrangement i år 2016, men skulle der være andre klubmedlemmer der har lyst og energi, så vil bestyrelsen gerne støtte op om et sådant initiativ. Ejner Jensen meddelte, at han gerne vil stå i spidsen for en gruppe, der vil arrangere en tur med titlen “Fjorden Rundt”. Der var positive tilkendegivelser fra generalforsamlingen til et sådant arrangement. Ejner Jensen arbejder videre med idéen.
Claus Thomsen vil gerne være medarrangør på en tur til Harzen, hvis andre vil byde ind i arbejdet.

Opstart 2015

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Så kom dagen vi alle har ventet på, både nye og gamle medlemmer! Onsdag den 25. marts 2015! Opstartsmødet for sæson 2015!
40 personer var mødt op for at høre bestyrelsens forventninger til den nye sæson, og ikke mindst for at høre om Skagens-Turen. Hertil skal så lægges bestyrelsen,
og suppleant, og så var mødelokalet fyldt, så nogle af bestyrelsesmedlemmerne måtte stå op.
Dejligt med så godt et fremmøde.

Formand Jens-Peter bød alle de fremmødte hjertelig velkommen, og konstaterede at der var flere ukendte ansigter blandt de fremmødte, hvorefter han gennemgik aftenens program, hvor der var fokus på Skagen-Turen, køreteknik i klubregi, og opfølgning på vores nye cykeltøj og sponsorer
Flere af de nye fremmødte meldte sig ind i klubben straks efter mødet.

Skagen Turen:
Christian Mumm fortalte om overnatningerne på turen, og de besværligheder der var med at finde en overnatning i Skagen på det tidspunkt at året, hvor turen finder sted.
Et arbejde der havde krævet både ihærdighed og talegaver for at få på plads, og som strakte sig over en længere periode før det var på plads.
Der overnattes i Skagen og Viborg. I begge tilfælde er der tale overnatning på vandrehjem (Danhostel) på 4 mandsværelser, dog har det været nødvendigt at acceptere
en 15 mandsstue i Skagen, for at alle kunne få en seng at sove i.

Morten og Ejnar fremlagde en påtænkt rute for turen. Først etape fra Skagen til Viborg på ca. 210km, og anden etape fra Viborg til Jegerup på ca. 170km. Etapen
fra Viborg til Jegerup er påtænkt at skulle følge Hærvejen. En etape, der ifølge flere der har kørt på denne strækning, er en flot og afvekslende tur.

Ved ankomst til Jegerup, søndag den 7-6-2015, vil der være grillpølser og øl/vand til deltagerne, og de forhåbentlig mange medlemmer og familiemedlemmer, der finder
vej til Jegerup for at tage imod deres klubkammerater.

Så bestyrelsen opfordrer alle, der ikke skal med på turen, til at møde op for at være med til at fejre denne begivenhed.

Køreteknik i klubregi:
Ejnar forklarede ganske kort, hvorfor dette punkt var med som fokuspunkt for sæson 2015. Ejnar har ved selvsyn kunnet konstatere at forskelligge køremåder i klubben
har medført uheldige/farlige situationer på forskellige turer i 2014 sæsonen.
Ejner Jensen havde velvilligt stillet sig til rådighed for gennemgangen af de forskellige køremåder, og kommandoer, der anvendes under klubbens køreturer. Med sin
erfaring som mangeårigt medlem i klubben, og en uddannelse som Holdkaptajn hos Dansk Cykel Union, ved Ejner en del om dette område.
Ved hjælp af en masse ord, og nogle magneter på et white board, blev de forskellige kommandoer og cykelmåder forsøgt illustreret. Der vil blive fulgt op på metoderne
under forårets træningsture.
Tøj og Sponsorer:
Alle har nu fået deres bukser der har været til omsyning tilbage. Til den nye sæson vil der være mulighed for køb af supplement af tøj, og af første basissæt til nye
medlemmer. Priser og nødvendige mængder for køb af supplement forhandles i øjeblikket med leverandøren. Bestyrelsen vil hurtigst muligt komme med yderligere
informationer om tøjkøb.

I forbindelse med turen til Skagen har Dansk Autohjælp i Hammelev meldt sig på banen som transportør af cykler uden vederlag. Til gengæld har bestyrelsen besluttet, at give
Dansk Autohjælp i Hammelev status som sponsor på vores hjemmeside.
Flere af vore sponsorer har i løbet af vinteren skiftet deres navn og logo. Vi har tilrettet vores hjemmeside i forhold til dette.

Formanden sluttede opstartsmødet med at takke for det gode fremmøde, og ønske alle god vind på de forestående turer.

På bestyrelsens vegne
Ejnar

Opstart år 2015

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Til alle medlemmer og interesserede for evt. medlemskab

JOCK`s bestyrelse inviterer alle til opstartsmøde 2015.

Mødet afholdes onsdag den 25.marts 2015 kl. 19:00 i den gamle skole ved Multihuset i Jegerup.

Cykelklubben er vært med en kop kaffe, te og kage. ( Gerne en forhånds tilkendegivelse om man deltager til kasserer Christian Mumm  bcmumm@webspeed.dk  ).

Vi vil orientere om sæsonen der venter i vores motions cykelklub, herunder bl. a. om køb/evt. tilkøb af cykeltøj, Skagen Hjem m.m.

PS.: Første fælles cykeltur er søndag d. 29. marts kl.10:00 fra Jegerup gamle skole, hvor vi starter med en kop kaffe og et rundstykke før turen ud på landevejene.

HUSK: Et velpumpet cykelhjul har altid minimum 8bar´s tryk!

Vi glæder os til at se jer!

Hilsen

Jens-Peter Rudbeck

Formand.

Tlf. 72-58 44 65

Referat fra Generalforsamlingen 2014

posted in: Ikke kategoriseret | 0

 

GENERALFORSAMLING 2014
Referat

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse at kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
7) Valg af suppleant og 2 revisorer
8) Eventuelt

1) Valg af dirigent
Ejner blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2) Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning, med fokus på:
· endnu et år med medlemsrekord (nu 96 medlemmer)
· ny og opdateret hjemmeside
· aktiv deltagelse i cykelløb
· vellykket førstegangs deltagelse i Høtte-optoget
· nyt flot sæt klubtøj, muliggjort via støtte fra vores sponsorer
· vellykket sæsonafslutning med ny klubrekord på enkeltstarten og en festlig aften

Afslutningsvis blev de sat dato på 3 vigtige datoer vedr. sæson 2015:
Opstartsmøde: Onsdag d. 25. marts
Første træning: Søndag d. 29. marts
Løvfaldsfest: Lørdag d. 26. september

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Christian. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede at fastholde kontingent på de nuværende DKK 200. Forslaget blev vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
Formand Tim Lund Larsen og bestyrelsesmedlem Søren Schmidt trådte ud af bestyrelsen.
Ejnar Hansen og Morten Jensen blev valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen samledes efter generalforsamlingen og konstituerede sig med Jens Peter Rudbeck som ny fomand.

7) Valg af suppleant og 2 revisorer
Suppleant Ove Sørensen samt revisor Børge Bryld og Doris Kristensen blev alle genvalgt.

8) Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret:
· Løbsgebyr: Det blev indstillet til bestyrelsen fremover at kræve JOCK’s tilskud til løb tilbagebetalt,
hvis medlemmet, uden ”lovlig” grund, ikke stiller til start i løbet.
· Træning / Kaptajnkurser: Traditionen tro blev træningsformen og uddannelse/anvendelse af kaptajner diskuteret
livligt. Der kom flere input, herunder interval-træning og kursus i kører-teknik,
som bestyrelsen vil arbejde videre med.
· ”Skagen-Jegerup”: Bestyrelsen informerede om tankerne med et arrangement for klubbens medlemmer,
hvor der cykles fra Skagen til Jegerup over en weekend, med vægt på det sociale aspekt.
Bestyrelsen vender tilbage med mere konkret info inden jul.

Generalforsamling 2014

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Så er sæsonen afsluttet med en forblæst Enkeltstart, som alle deltagere stred sig tappert igennem, og en forrygende fest med god mad fra Hotel Vojens, og tilhørende fortræffelige vine fra Classiquewine. Nogle gode valg af Søren! Der var rigtig god stemning, masser af snak og et par Natteravne der bare ikke kunne finde hjem. 🙂

Med sæsonafslutningen vel overstået er det nu tid til generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at møde op, og gøre deres indflydelse gældende. Det er jo her vi har mulighed for at ris og ros, forslag til nye aktiviteter eller forbedringsforslag til nuværende, og i det hele taget støtte op om klubben, og de medlemmer som har gjort en stor indsats for klubben i det forløbende år, og gøre sin indflydelse gældende i forbindelse med valg til bestyrelsen.

Tak for endnu en god sæson. Tak til alle der var med til at gøre sæsonafslutningen festlig, og tak til holdkaptajner og bestyrelsen for deres arbejde for os medlemmer i år 2014.

Med kammeratlig hilsen
Webmaster Ejnar

Sensommer 2014

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Så er vi kommet hen over det meste af sæson 2014, og vi nærmer os Enkeltstarten og Løvfalds-festen den 27. september, hvor der forhåbentlig er lige så god en opbakning, som der har været til træning og Høtte optaget. Det nye klubtøj blev fremvist på en god måde, som både klubben og vore sponsorer kan være godt tilfredse med. Fredag den 22. august var det et billede af JOCK der prydede JyskeVestkysten´s dækning af optoget. En god reklame for klubben.

I den forbindelse modtog vi jo alle nedenstående mail fra klubbens formand;

Hej alle,
Som i min sidste mail, kan jeg igen indlede med en stor tak for et flot fremmøde og flot præsentation af vores nye klubtøj – denne gang til Høtte optoget – og en helt særlig tak til Jens Peter, der tog initiativ til med meget kort varsel at arrangere JOCK’s deltagelse.

På JydskeVestkysten’s netavis (www.jv.dk) er første billedet til deres artikel om Høtte-optoget, et billede med JOCK og Jens Peter i forgrunden på han’s “alternative” cykel. Mon ikke også vi får god eksponering i den kommende uges lokalaviser ?
En ubetinget succes – både for vores sponsorer og selvfølgelig vores cykelklub :o)

PS: HUSK at sætte kryds i kalenderen til årets sæsonafslutning og Løvfaldsfest lørdag d. 27. september.

På vegne af bestyrelsen,

Mvh. Tim, JOCK

Velkommen til J.O.C.K

posted in: Ikke kategoriseret | 0
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

Velkommen til sæson 2014

Vinteren fik aldrig rigtig bidt sig fast, foråret har allerede vist sit milde ansigt og med udgangspunkt i det milde vejr, har nogle sikkert allerede “tyvstartet” sæsonen på landevejen.

Men officielt starter vi først sæsonen i slutningen af marts – det sker med opstartsmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19.30 på skolen i Jegerup, hvor klubben vil være vært for lidt kaffe og kage. Søndag d. 30. marts går det så løs med første træningstur på landevejen. Vi starter med fælles morgenbrød på skolen kl. 10.00, for derefter at hoppe på cyklerne. Vi starter ud i et moderat tempo, hvor alle kan være med, så vi vil råde alle, der vil prøve kræfter med at cykle i en klub, til at møde op.

I år er sæsonstarten forbundet med et par ændringer. Vi får nyt klubtøj og en opdateret hjemmeside, der er tilpasset anvendelsen af de nye medier, som Ipad og Smartphone. Der vil løbende komme opdateringer til sidens udseende, og vi håber på aktiv feedback fra jer, som medlemmer og brugere. Vi arbejder også med en tanke om, at integrere klubbens egen facebook gruppe.

Opdateringen af hjemmesidens platform gør det også meget nemmere at foretage upload af billeder fra de ture og begivenheder som klubbens medlemmer har deltaget i. Så vi kan få en deling af de oplevelser vi som klubmedlemmer har.

Vi håber at I vil tage godt imod den nye hjemmeside. Og at den opleves som en reel fornyelse, så den ved hjælp af jeres kommentarer og oplevelser kan blive et aktiv for klubben. Til gavn for alle medlemmer.

Bestyrelsen ser frem til endnu en fantastisk sæson i vores nye klubtøj, støttet af såvel “gamle” som nye sponsorer.

Vel mødt, og så ses vi på cyklerne. :o)

——————————–

Første tur er afholdt i dag søndag d. 30. marts 2014 fra kl. 1000 til kl. 1300. 

31 m/k mødte op til kaffe og rundstykker som blev indtaget i entreen / foyeren på Jegerup Skole. En pæn 1/3 del var nye medlemmer og der havde nok været endnu flere, hvis ikke vejret havde været så diset og tåget som tilfældet var.

Medlemmerne blev på vegne af bestyrelsen og i formandens fravær/afbud, budt velkommen af undertegnede, hvorunder der også blev givet en orientering om dagen. Herunder, at vi ville køre i samlet flok, men delt op i 3 grupper, fra Jegerup til Nustrup, derfra videre ad Kolsnap til Bevtoft, hvor der ville blive fælles pause og hold v. Kirken, hvorefter vi ville blive delt op.

Vejret i var i øvrigt med næsten ingen vind og en rimelig temperatur efter årstiden, men som sagt lidt fugtig pga. disen.

Efter indtagelsen af rundstykker og kaffe, blev der fløjtet til afgang kl. 1030. Her blev der foretaget inddeling af 3 hold. Poul Henning Stab Nielsen forrest med alle nye medlemmer. Christian Mumm med et hold i midten og undertegnede med det sidste hold.

Forinden afgang skulle enkelte have pumpet cyklen og Ove Sørensen fandt ud af, at hans ny-monterede kæde ikke var trykket godt nok sammen i samleledet, hvilket blev afhjulpet på stedet. Ove stolede dog ikke på denne nødreparation og cyklede hjem og fik det ordentlig trykket sammen og koblede sig senere på i Over-Jerstal.

Vi kørte herefter af sted mod Nustrup i godt tempo på omkring de tredive kilometer i timen. Vi holdt næsten 3 grupperinger mht. overhalende biler og det disede vejr. I Nustrup gjorde vi holdt v. Kirken og kaptajn Poul Henning Stab Nielsen anmodede om, at de i deres gruppe gik bagerst og ville finde deres egen tempo og delvis rute videre rundt, hvilket blev aftalen.

Gruppe 2 og 3 fortsatte herefter i samme rækkefølge mod Bevtoft over Kolsnap til Bevtoft Kirke, hvor der blev gjort holdt og delt op i hold 1 + og hold 2.

Hold 1 + (5 nyere medlemmer)  ved undertegnede cyklede efter aftale mod Over-Jerstal med henblik på at holde sammen og herunder træne samkørsel i en gruppe. Der blev trænet skifte og kørsel i samlet flok, samt det at lægge på hjul for at spare energi. Ved ankomst til Over-Jerstalvej i Vojens blev løbet givet forbi Bdr. Gram og frem til rundkørslen ved Shell tanken, hvorefter vi samles og kørte i en linje igennem Vojens by. Videre ad Jernhytvej forbi pumpestationen og videre ad Ladegård til Høgelund, hvor løbet igen blev givet frit, med  henvisning til byskiltet i Vedsted.

Samling igen v. Slukefter og samlet kørsel mod Over-Jerstal til Johannes Møllers maskinfabrik, hvor løbet igen blev  givet frit til byskiltet i Over-Jerstal, hvorefter vi samles igen v. rundkørslen. Samlet kørsel m. skifte til Vojens. V. Lilholtvej gik 3 mand mod Nustrup og hjemad. Opsamling v. Shell i Vojens, hvor dagen kort blev gennemgået og rundet af.

Poul Henning Stab Nielsen har oplyst, at de kørte mod Skrydstrup videre mod Over-Jerstal og ad Jernhytvej og forbi pumpestationen til Vojens og hjem. Der blev trænet i at skifte og at køre i samlet flok. Undervejs blev flere cykler pumpet efter, idet flere godt kunne tåle et større lufttryk i slange og dæk. Et enkelt sæde var løst og et par justeringer blev drøftet fremadrettet. God tur ingen punkteringer og alle ytrede sig godt tilpas.

Christina Mumm og følge bestod alene af erfarne medlemmer og de kørte via Bevtoft til Over-Jerstal og til Vojens, hvor der blev sluttet af med de som kunne cykle direkte hjem og de øvrige som skulle til Jegerup. Ingen punkteringer og alle veltilpas.

Vi ses igen, onsdag d. 2. april 2014 kl. 1830 med mødested v. Svend Åge Schmidt`s cykelforretning i Vojens på Vestergade.

Husk altid:     – ny smurt kæde og pumpet slange/dæk med ikke under 8 bar.  

Jens-Peter Rudbeck