Opstart 2015

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Så kom dagen vi alle har ventet på, både nye og gamle medlemmer! Onsdag den 25. marts 2015! Opstartsmødet for sæson 2015!
40 personer var mødt op for at høre bestyrelsens forventninger til den nye sæson, og ikke mindst for at høre om Skagens-Turen. Hertil skal så lægges bestyrelsen,
og suppleant, og så var mødelokalet fyldt, så nogle af bestyrelsesmedlemmerne måtte stå op.
Dejligt med så godt et fremmøde.

Formand Jens-Peter bød alle de fremmødte hjertelig velkommen, og konstaterede at der var flere ukendte ansigter blandt de fremmødte, hvorefter han gennemgik aftenens program, hvor der var fokus på Skagen-Turen, køreteknik i klubregi, og opfølgning på vores nye cykeltøj og sponsorer
Flere af de nye fremmødte meldte sig ind i klubben straks efter mødet.

Skagen Turen:
Christian Mumm fortalte om overnatningerne på turen, og de besværligheder der var med at finde en overnatning i Skagen på det tidspunkt at året, hvor turen finder sted.
Et arbejde der havde krævet både ihærdighed og talegaver for at få på plads, og som strakte sig over en længere periode før det var på plads.
Der overnattes i Skagen og Viborg. I begge tilfælde er der tale overnatning på vandrehjem (Danhostel) på 4 mandsværelser, dog har det været nødvendigt at acceptere
en 15 mandsstue i Skagen, for at alle kunne få en seng at sove i.

Morten og Ejnar fremlagde en påtænkt rute for turen. Først etape fra Skagen til Viborg på ca. 210km, og anden etape fra Viborg til Jegerup på ca. 170km. Etapen
fra Viborg til Jegerup er påtænkt at skulle følge Hærvejen. En etape, der ifølge flere der har kørt på denne strækning, er en flot og afvekslende tur.

Ved ankomst til Jegerup, søndag den 7-6-2015, vil der være grillpølser og øl/vand til deltagerne, og de forhåbentlig mange medlemmer og familiemedlemmer, der finder
vej til Jegerup for at tage imod deres klubkammerater.

Så bestyrelsen opfordrer alle, der ikke skal med på turen, til at møde op for at være med til at fejre denne begivenhed.

Køreteknik i klubregi:
Ejnar forklarede ganske kort, hvorfor dette punkt var med som fokuspunkt for sæson 2015. Ejnar har ved selvsyn kunnet konstatere at forskelligge køremåder i klubben
har medført uheldige/farlige situationer på forskellige turer i 2014 sæsonen.
Ejner Jensen havde velvilligt stillet sig til rådighed for gennemgangen af de forskellige køremåder, og kommandoer, der anvendes under klubbens køreturer. Med sin
erfaring som mangeårigt medlem i klubben, og en uddannelse som Holdkaptajn hos Dansk Cykel Union, ved Ejner en del om dette område.
Ved hjælp af en masse ord, og nogle magneter på et white board, blev de forskellige kommandoer og cykelmåder forsøgt illustreret. Der vil blive fulgt op på metoderne
under forårets træningsture.
Tøj og Sponsorer:
Alle har nu fået deres bukser der har været til omsyning tilbage. Til den nye sæson vil der være mulighed for køb af supplement af tøj, og af første basissæt til nye
medlemmer. Priser og nødvendige mængder for køb af supplement forhandles i øjeblikket med leverandøren. Bestyrelsen vil hurtigst muligt komme med yderligere
informationer om tøjkøb.

I forbindelse med turen til Skagen har Dansk Autohjælp i Hammelev meldt sig på banen som transportør af cykler uden vederlag. Til gengæld har bestyrelsen besluttet, at give
Dansk Autohjælp i Hammelev status som sponsor på vores hjemmeside.
Flere af vore sponsorer har i løbet af vinteren skiftet deres navn og logo. Vi har tilrettet vores hjemmeside i forhold til dette.

Formanden sluttede opstartsmødet med at takke for det gode fremmøde, og ønske alle god vind på de forestående turer.

På bestyrelsens vegne
Ejnar